Colleges Filosofie door Peter Berg

28 maart 2018, 10:00 t/m 18 april 2018, 12:00 | Chocoladefabriek, Steenlandzaal

Colleges filosofie Deugd en Wederkerigheid

Deugd en Wederkerigheid. Aristoteles en het Neodarwinisme over ethiek. Tijdens de eerste twee lezingen gaan we in op de opvatting van Aristoteles over ethiek en politiek. Daarbij zullen ook hedendaagse filosofen als Martha Nussbaum en Michael Sandel aan bod komen. Tijdens de derde en vierde lezing onderzoeken we de historische kijk op moraal en ethiek.

De laatste jaren is de belangstelling voor de ethiek van Aristoteles (384-322 v. Chr.) enorm toegenomen. Aristoteles stelde vragen als: Hoe leef je in overeenstemming met de bedoeling van het menselijk leven? Wat zijn deugden en hoe wordt je een deugdelijk mens? Wat is moreel oordeelsvermogen en hoe ontwikkel je dat? Deze vragen vormen een inspiratiebron voor hedendaagse filosofen als Martha Nussbaum en Michael Sandel.
Aristoteles hecht belang aan het leven in een gemeenschap. Je bestaat niet als individu, maar als burger van een staat. Om werkelijk mens te zijn heb je andere mensen nodig. De mens is een politiek wezen.

In de moderne tijd wordt op een historische manier naar ethiek en moraal gekeken. Friedrich Nietzsche (1844-1900) onderzoekt de verandering die begrippen als geweten, schuld, goed, hebben ondergaan. Goed en verkeerd, schuld en boete, hebben niet altijd dezelfde betekenis gehad. In de Genealogie van de moraal laat hij zien hoe de betekenis van deze begrippen zich heeft ontwikkeld. Daarbij stelt hij de vraag wat die ontwikkeling voor ons besef van goed en kwaad te betekenen heeft. Ook vanuit de evolutietheorie wordt op een historische manier naar de moraal gekeken. In oorsprong van de moraal uit 1996 stelt de neodarwinist Matt Ridley vragen als: Als de moraal niet door God aan de mens gegeven is, hoe is de moraal dan wel ontstaan? Waarom is de mens zijn gedrag in termen van goed en verkeerd gaan duiden? En welk evolutionair voordeel heeft dat?

28 maart 2018: De deugd en ethiek van Aristoteles
4 april 2018: De mens als politiek wezen: Aristoteles
11 april 2018: De geschiedenis van de moraal: Nietzsche
18 april 2018: De oorsprong van de moraal: Neodarwinisme

  • activiteit: colleges Filosofie
  • datum: 4 colleges wo 28 maart t/m 18 april 2018 
  • tijd: 10.00-12.00 uur   
  • locatie: Steenlandzaal, Chocoladefabriek 
  • prijs passepartout: €46,- leden/ voordeelmetjebiebpas | €52,- overige gasten     
    prijs per college:  €13 leden/ voordeelmetjebiebpas | €14,50 overige gasten