Colleges Filosofie: de duurzame revolutie

28 november 2018, van 10:00 tot 12:00 | Chocoladefabriek, Steenlandzaal

duurzame revolutie

Door Peter Berg. Tijdens de lezingen zal geen pleidooi worden gehouden voor een duurzaam leven. De filosofie staat neutraal ten aanzien van de wenselijkheid of onwenselijkheid van duurzame ontwikkeling. Wel zullen we stilstaan bij een aantal begrippen die in het denken over duurzaamheid zo´n belangrijke rol spelen: natuur, economie, tijd, afval, ecologie.

Sla op een willekeurige dag de krant open en je leest wel iets over met fipronil besmette eieren, de uitstoot van fijnstof door houtkachels of de plasticsoep in de Grote Oceaan.

De grens aan ons gebruik van natuurlijke bronnen lijkt in zicht te komen. De ecologische gevolgen daarvan bedreigen het voortbestaan van de wereld zoals we die kennen. Een duurzame verhouding tot de natuur lijkt onvermijdelijk. Duurzame ontwikkeling wordt gekenmerkt door de drie P´s: People, Planet en Profit. Als mens, planeet (natuur) en opbrengst (winst) met elkaar in evenwicht zijn is er sprake van duurzame ontwikkeling. De ingeslagen weg, waar winst vaak ten koste gaat van mens en natuur, lijkt doodlopend te zijn. De noodzaak om korte termijn rendement te vervangen door lange termijn doelen wordt alom gevoeld.

Filosofen hebben erop gewezen dat alleen een andere omgang met de natuur niet volstaat. Ook de manier waarop we de natuur ervaren moet veranderen. Natuur is niet langer leverancier van grondstoffen, stortplaats voor ons afval of een park waar we welverdiend kunnen recreëren. De hedendaagse filosoof Timothy Morton spreekt in verband met de natuur bijvoorbeeld van hyperobjecten. De natuur bestaat niet uit objecten die tot onze omgeving behoren, maar uit hyperobjecten die zo groot en omvangrijk zijn, dat ze niet in één keer kunnen worden overzien.

Tijdens de lezingen zal geen pleidooi worden gehouden voor een duurzaam leven. De filosofie staat neutraal ten aanzien van de wenselijkheid of onwenselijkheid van duurzame ontwikkeling. Wel zullen we stilstaan bij een aantal begrippen die in het denken over duurzaamheid zo´n belangrijke rol spelen: natuur, economie, tijd, afval, ecologie.

college 1 op 7 november: Natuur en economie.
Aan de hand van het boek Dwalen in het Antropoceen (2017) van René ten Bos gaan we in op de invloed van de mens op de natuur.


college 2 op 14 november: De natuur als uurwerk en organisme
Descartes en Rousseau.Aan de hand van het werk van Descartes en Rousseau onderzoeken we de moderne opvattingen over natuur en cultuur.


college 3 op 21 november: De natuur als proces van selectie.
Aan de hand van het werk van Daniël Dennett gaan we in op de neodarwinistische kijk op de natuur en cultuur.

college 4 op 28 november: De natuur als hyperobject: Timothy Morton
Aan de hand van Duistere ecologie (2014) en Hyperobjects (2013) onderzoeken we Morton´s visie op de natuur en de gevolgen daarvan voor het menselijk handelen.

  • activiteit: colleges Filosofie   
  • datum: 4 colleges 7 t/m 28 november 2018   
  • tijd: 10.00-12.00 uur   
  • locatie: Steenlandzaal, Chocoladefabriek   
  • prijs passepartout: €46,- leden/ voordeelmetjebiebpas | €53,- overige gasten     
  • prijs per college:  €13,- leden/ voordeelmetjebiebpas | €14,50 overige gasten