Cursus Open Boek

22 november 2023, van 15:00 tot 18:00 | Bibliotheek Alphen-Centrum (Aarkade 10, Alphen aan den Rijn)

Deze activiteit heeft in het verleden plaatsgevonden. Klik hier voor alle actuele activiteiten.

Een leescoördinator is de aanjager van lezen binnen een school. Hij of zij stimuleert een aanpak van effectief en motiverend leesonderwijs waarin jeugdliteratuur een centrale plaats heeft.

Taken leescoördinator

Zijn of haar takenpakket bestaat uit het ontwikkelen van een visie op lezen, het opstellen van een jaarplan, het samen met de bibliotheek zorgen voor een aantrekkelijke boekencollectie, het schoolbreed deelnemen aan leescampagnes, en het zorgen voor deskundigheidsbevordering van het team. Daarnaast zorgt een leescoördinator ervoor dat er een aanpak voor lezen is, die optimaal bijdraagt aan leesmotivatie en leesvaardigheid. Idealiter zijn er twee leescoördinatoren per school, verdeeld over de onder- en bovenbouw.

Opzet

In de cursus Open Boek 3.0 leren leescoördinatoren onder meer genres kennen in de jeugdliteratuur, de relatie kennen tussen technisch en begrijpend lezen en leesbevordering, het organiseren van een boekenkring, zinvol werken met informatieve boeken, het opstellen van een leesplan en het motiveren van het team. De opleiding maakt deel uit van de aanpak de Bibliotheek op School, maar is ook los te volgen. Open Boek 3.0 is ook interessant voor leescoördinatoren die eerder meededen aan de cursus Open Boek 2.0. 

Bijeenkomsten: 

 1. Open Boek – visie op leesonderwijs
 2. Interpreterend Leren Lezen
 3. Werken met informatieve boeken
 4. Werken met verhalende boeken
 5. Werken met gedichten

Praktische informatie

De cursus Open Boek 3.0 voor het schooljaar 2023-2024 vindt plaats in Bibliotheek Alphen-Centrum (Aarkade 10, Alphen aan den Rijn) op de volgende data:

 • Woensdag 27 september 2023
 • Woensdag 25 oktober 2023
 • Woensdag 22 november 2023
 • Woensdag 10 januari 2024
 • Woensdag 7 februari 2024
 • Woensdag 20 maart 2024: presentaties en certificaatuitreiking

Huiswerkopdrachten maken deel uit van de cursus. De prijs voor de cursus (inclusief cursusmateriaal) bedraagt € 450 (inclusief btw). De cursus sluit af met een certificaat en is met 50 RU (registeruren) opgenomen in registerleraar.nl. Eén keer per jaar wordt een studiebijeenkomst georganiseerd voor leescoördinatoren, zogenaamde netwerkbijeenkomsten.

Aanmelden

Heb je belangstelling voor Open Boek 3.0? Neem dan contact op met Marleen Vervoort via m.vervoort@bibliotheekgouda.nl. De cursus vindt plaats bij voldoende inschrijving. Bij te veel aanmeldingen krijgen scholen die samenwerken met de bibliotheek volgens de aanpak de Bibliotheek op School voorrang.

Initiatiefnemers

Open Boek 3.0 is ontwikkeld door Jos Walta,leesbevorderaar en eigenaar kinderboekwinkel De Boekenberg, met steun van Stichting Lezen. De herziening van de cursus is gebaseerd op de herziene uitgave Open Boek, handboek leesbevordering door Jos Walta (2020).

Bekijk de folder