Cursus Open Boek

25 januari 2023, van 15:00 tot 18:00 | Chocoladefabriek, Klein Amerika 20 in Gouda

Deze activiteit heeft in het verleden plaatsgevonden. Klik hier voor alle actuele activiteiten.

Een leescoördinator is de aanjager van lezen binnen een school. Hij of zij stimuleert een aanpak van effectief en motiverend leesonderwijs waarin jeugdliteratuur een centrale plaats heeft.

Taken leescoördinator

Zijn of haar takenpakket bestaat uit het ontwikkelen van een visie op lezen, het opstellen van een jaarplan, het samen met de bibliotheek zorgen voor een aantrekkelijke boekencollectie, het schoolbreed deelnemen aan leescampagnes, en het zorgen voor deskundigheidsbevordering van het team. Daarnaast zorgt een leescoördinator ervoor dat er een aanpak voor lezen is, die optimaal bijdraagt aan leesmotivatie en leesvaardigheid. Idealiter zijn er twee leescoördinatoren per school, verdeeld over de onder- en bovenbouw. De opleiding maakt deel uit van de aanpak de Bibliotheek op School, maar is ook los te volgen.

Opzet

In de cursus Open Boek 3.0 leer je onder meer genres kennen in de jeugdliteratuur, de relatie kennen tussen technisch en begrijpend lezen en leesbevordering, het organiseren van een boekenkring, zinvol werken met informatieve boeken, het opstellen van een leesplan en het motiveren van het team. Open Boek 3.0 is ook interessant voor leescoördinatoren die eerder de cursus Open Boek 2.0 volgden. Bijeenkomsten: 

  1. Open Boek – visie op leesonderwijs
  2. Interpreterend Leren Lezen
  3. Werken met informatieve boeken
  4. Werken met verhalende boeken
  5. Werken met gedichten

Praktische informatie

De cursus Open Boek 3.0 wordt in het schooljaar 2022-2023 georganiseerd door bibliotheek Gouda, in de Chocoladefabriek aan Klein Amerika in Gouda. De cursus bestaat uit vijf dagdelen op woensdagmiddag van 15.00 tot 18.00 uur op:

  • 28 september 2022 
  • 19 oktober 2022 
  • 23 november 2022
  • 14 december 2022 
  • 25 januari 2023

Op woensdagmiddag 29 maart 2023 vinden de presentaties van de leesplannen plaats en worden de certificaten uitgereikt.

Huiswerkopdrachten maken deel uit van de cursus. De prijs voor de cursus (inclusief cursusmateriaal) bedraagt € 450 (inclusief btw). De cursus sluit af met een certificaat.

Een keer per jaar wordt een studiebijeenkomst georganiseerd voor leescoördinatoren, zogenaamde netwerkbijeenkomsten.

Aanmelden

Heb je belangstelling voor Open Boek 3.0? Neem dan contact op met Marleen Vervoort (m.vervoort@bibliotheekgouda.nl).

Initiatiefnemers

Open Boek 3.0 is ontwikkeld door Jos Walta,leesbevorderaar en eigenaar kinderboekwinkel De Boekenberg, met steun van Stichting Lezen. De herziening van de cursus is gebaseerd op de herziene uitgave Open Boek, handboek leesbevordering door Jos Walta (2020).

Bekijk de folder