Socratisch Café Gouda

4 februari 2019, van 19:30 tot 22:00 | Steenlandzaal - Chocoladefabriek

Kosten: €8,50 lid, €10 gast

We hebben geen thema, geen Ding, en doen dit nu niet op een DingsDag. We denken wel na over een praktisch probleem.

We gaan na een korte inleiding in de Steenlandzaal in gespreksgroepen uiteen. Het wordt een socratische dialoog. Elke groep krijgt een hiervoor getrainde en ervaren gespreksleider. De socratische dialoog is een gespreksvorm met vaste spelregels. Het is geen discussie, maar een gemeenschappelijke zoektocht. We geven elkaar ook geen adviezen. Iedereen kan meedoen. Er is geen bepaalde kennis voor nodig, alleen een zekere openheid om dingen eens vanuit een ander perspectief te bekijken.

Wat is een socratische dialoog? Er is bij deze gespreksvorm geen thema. We spreken wel over een praktisch probleem: ik zit in die en die situatie en ik vraag me af waar ik hier goed aan doe. Het kan ook een situatie zijn waarbij je je achteraf afvraagt: heb ik daar toen op deze manier wel goed aan gedaan? Er wordt één situatie van een deelnemer gekozen, en de anderen leven zich dan in: nu sta ikzelf voor die keus en wat doe ik? En waarom? Wat is hierin belangrijk voor mij? Daarbij zoeken we naar ‘essenties’, dat wil zeggen naar de waarden die onder onze keuzen liggen. We stellen de vraag wat ons in zo’n situatie het meest aan het hart gaat. Zo proberen we de waarden te benoemen die aan onze keuzen ten grondslag liggen. De volgende stap is dat we onszelf vragen welke persoonlijke kwaliteiten je in zo’n situatie moet opbrengen om aan die waarden recht te doen. 

Is het Socratisch Café iets voor mij?
Wat moet je weten om deel te kunnen nemen?
Antwoord: niets, behalve het adres + tijdstip waar je moet zijn.

Wat moet je kunnen om deel te kunnen nemen?
Antwoord:
3 dingen:
1. Kunnen luisteren naar een ander
2. Spelregels kunnen accepteren
3. Kunnen twijfelen

Dat is genoeg, maar het is zeker niet niks.

Zie ook: https://www.degoudseschool.nl/socratisch-caf-gouda 
Vragen? Mail nico@nkoning.nl