Bijzondere ondertekening Taalakkoord

Gepubliceerd op: 6 juli 2017 15:04

Op donderdag 6 juli ondertekenden maar liefst 27 organisaties uit Gouda die zich bezig houden met laaggeletterdheid in de Chocoladefabriek het Taalakkoord. Door samen te werken verwachten ze op termijn 2.000 mensen extra te kunnen helpen hun vaardigheden te verbeteren. In de Chocoladefabriek wordt 5 september een Taalhuis geopend. In de wijken komen taalinformatiepunten.

Uit onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de Bibliotheek Gouda,  blijkt dat er minimaal 9.000 Gouwenaars zijn die moeite hebben met lezen en schrijven. De Bibliotheek Gouda wil daarom samen met haar partners toewerken naar een plan waardoor deze groep Gouwenaars zo goed mogelijk ondersteund wordt op het gebied van taal. De doelstelling van het Taalakkoord is om alle laaggeletterde inwoners van Gouda te helpen beter te leren lezen, schrijven, spreken en omgaan met een computer.

Hiervoor komt een co√∂rdinator taalontwikkeling in dienst van de Bibliotheek. In samenwerking met Stichting Lezen & Schrijven worden medewerkers getraind in het herkennen van laaggeletterden. Er worden ambassadeurs ingezet om het onderwerp overal in de stad op de agenda te krijgen. Werkgevers worden actief benaderd en gemotiveerd iets te doen met laaggeletterde werknemers. Uiteraard wordt ook de eigen communicatie verbeterd en wordt ervoor gezorgd dat de folders, brieven, websites en formulieren leesbaar zijn voor mensen die minder goed kunnen lezen en schrijven.