Cyberincident

Gepubliceerd op: 21 juni 2023 11:05

Helaas is onze bibliotheek op 4 juni 2023 getroffen door een cyberincident.

Door dit cyberincident zijn persoonsgegevens van onze leden in handen gekomen van onbevoegden (waaronder naw-gegevens, e-mailadressen, lidmaatschaps- en bankrekeningnummers). Wij hebben uiteraard zo snel mogelijk melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens en onderzoek laten doen naar de aard en de omvang van de inbreuk. Daarnaast hebben wij alle noodzakelijke maatregelen genomen om te voorkomen dat toegang tot de data mogelijk bleef. Alle systemen werken weer en doordat wij een goede back-up hadden is het herstel snel verlopen. Wij raden onze leden aan extra alert te zijn op oplichting via telefoon, post, e-mail en WhatsApp.