Dank aan onze donateurs

Gepubliceerd op: 19 december 2018 08:00

Donatie lidmaatschappen Voedselbank Gouda

De bibliotheek Gouda is alle donateurs, zowel particuliere als zakelijke, zeer dankbaar.

We kijken terug op een prachtig en succesvol jaar bij de Bibliotheek Gouda. We organiseerden – naast onze gebruikelijke werkzaamheden – grote evenementen waaronder het Lijsttrekkersdebat aan de vooravond van de Gemeenteraadsverkiezingen in maart, het bezoek van de ‘Queen of Crime’ Karin Slaughter in juni en natuurlijk de onvergetelijke donateursavond met het inspirerende optreden van schrijver/dichter/essayist Cees Nooteboom.

Dankzij de bijdragen van u, particuliere donateurs, hebben we dit jaar 15 cadeau-abonnementen via de Voedselbank kunnen uitdelen. Bijzonder om even te vermelden; één particuliere donateur doneerde het geld dat ze voor haar verjaardag kreeg (450 euro) aan de VoorleesExpress. Ook verschillende organisaties dragen de bibliotheek een warm hart toe. Onze particuliere donateurs hebben wij een bericht gestuurd, maar we willen ook graag de zakelijke donateurs van 2018 noemen. 

  • De Stichting Het Oude- Mannenhuys doneerde in december het geld voor 10 abonnementen voor de Voedselbank. 
  • De Rotary Bloemendaal doneerde een extra bijdrage van 1250 euro aan de VoorleesExpress voor de aanschaf van de juiste prentenboeken. 
  • Het Weeshuis der Doopsgezinden doneerde 5000 euro aan het project Bibliotheekwijs. 
  • De Lions Gouda en Reeuwijk doneerden opnieuw 5.000 euro aan het Taalhuis.
  • Stichting Het Trekpaert doneerder 7000 euro, ook voor het Taalhuis-project ‘Werkgever en Laaggeletterdheid’. 

De bibliotheek Gouda is iedereen zeer erkentelijk voor alle gulle giften. Het belang van de bibliotheek kan niet vaak genoeg onderstreept worden: we zijn een openbare en toegankelijke plek waar iedereen welkom is en we helpen iedereen bij het vormgeven van ‘een leven lang leren’. Het gaat veel verder dan het uitlenen van boeken, al heeft dat sinds jaar en dag menigeen geïnspireerd in het leven of in het (dicht)werk, zie bijvoorbeeld onderstaand gedicht van Gerrit Komrij:

Fietstocht

Het verre postkantoor was de magneet.
Niet om de luchtpostzegels of de taal
Van overzeese stempels – nee, het deed
Op tweehoog ’s middags dienst als jeugdleeszaal.

Tweemaal, op dinsdag en donderdag.
Verdween ik in het ruime trapportaal
En kwam weer buiten met een brede lach.
Ik had mijn voorraad boeken andermaal.


Met in mijn hoofd een eerste regel die
Ik vluchtig had gezien bij een verhaal
Werd, fietsend, al naar het vervolg gegist.

Toch geselde ik vervaarlijk het pedaal
Om sneller thuis te zijn, omdat ik wist:
Het boek is beter dan de fantasie.

© Gerrit Komrij
Uit: Luchtspiegelingen
De Bezige Bij 2001

Rest mij u allen een goed uiteinde van 2018 toe te wensen en natuurlijk een inspirerend begin van 2019: hou vooral onze website in de gaten over de programmering die direct in januari al weer van start gaat met onder andere de Nationale Voorleesdagen (vanaf 14 januari) en op 31 januari de aftrap van de landelijke poëzieweek met de ‘Dichters op Donderdag’ in de Chocoladefabriek.Ik herhaal de groet in onze e-mailhandtekening van harte: prettige leesdagen en boeken als houvast in 2019!

Namens alle medewerkers van de Bibliotheek Gouda,
Erna Staal