Politici bij taalactiviteiten - deel 2

Gepubliceerd op: 18 maart 2022 15:38

Stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Voor veel inwoners van Gouda vanzelfsprekend, voor andere een stuk minder. Op welke partij stem je bijvoorbeeld als je de verkiezingsprogramma’s niet begrijpt omdat je moeite hebt met lezen?

In de weken voorafgaand aan de verkiezingen organiseerdenBibliotheek Gouda en Stichting Lezen en Schrijven diverse activiteiten waarin lokale politici en laaggeletterden elkaar ontmoetten. De politici bezochten taalactiviteiten in onze stad en gingen in gesprek met deelnemers aan de taalbijeenkomsten. Dat leverde prachtige open gesprekken op. De allermooiste opbrengst? Dat deelnemers die niet van plan waren om te gaan stemmen na het bezoek tóch wel zouden gaan.

Taallessen Promen voor medewerkers

Promen investeert in mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en leidt via leerwerkplekken medewerkers op tot vakkracht, bijvoorbeeld in schoonmaak, logistiek, catering of groenvoorziening. Promen organiseert wekelijkse taallessen voor medewerkers. Eén van de klassen is op donderdagmiddag in Gouda. "Taalschool Acceptus verzorgt deze lessen al jarenlang met veel plezier, en sinds oktober vorig jaar ook bij Promen, vertelt directeur Martiene van Amstel. Er zijn zes groepen die taalles krijgen: vier NT2-groepen en twee NT1-groepen, zowel in Gouda als in Capelle. In de NT2-groepen gaat het om het vergroten van de woordenschat en het verbeteren van de communicatie op de werkvloer. En in de NT1-groepen krijgen de Nederlanders vooral les in begrijpend lezen, grammatica en spelling. Ook is het vergroten van de zelfstandigheid een doel. Bijvoorbeeld: hoe moet je het zeggen als je het ergens niet mee eens bent? Welke woorden moet je gebruiken? Hoe zorg je ervoor dat de ander niet boos op je wordt? Een mooie en interessante klus!"

Bezoek Martijn van der Wind en Paula Adelaar

Wij bezoeken zo’n taalles met fractievoorzitter Martijn van der Wind van het CDA en Paula Adelaar van Stichting Lezen en Schrijven. Met elkaar gaan we in gesprek over stemmen. Waarom zou je dat eigenlijk doen, stemmen voor de gemeenteraad? Hoe kun je vertellen wat je belangrijk vindt en hoe weet je op welke partij je dan kunt stemmen? Lieneke Pruijssers is docent van de taalklas. Ze haalt de praktijk van alledag naar het klaslokaal. Vandaag gaat de les over verkiezingen. Op de tafels ligt de ‘Verkiezingskrant in gewone taal’. Op het bord staan namen van alle lokale partijen. En er staan eenvoudige  zinsconstructies om een mening te geven in een discussie. Die theorie komt goed van pas tijdens het bezoek van Martijn en Paula.

Eenvoudige communicatie

"Stemmen is extra lastig als je niet zo goed kunt lezen", vertelt Paula Adelaar van Stichting Lezen en Schrijven. "Hoe zoek je dan bijvoorbeeld op waar een politieke partij voor staat? Of hoe vul je de online kieswijzer in als je digitaal niet vaardig bent? Eenvoudige communicatie is zéker in verkiezingstijd erg belangrijk. Zo zorgen we ervoor dat iedereen kan meedoen." Dat hoeven we Martijn niet uit te leggen. Martijn is als communicatiedeskundige jarenlang betrokken geweest bij direct duidelijke communicatie vanuit de overheid en andere organisaties. Die ervaring komt goed van pas tijdens deze middag.

Vrijheid en belang om je stem te laten horen

Martijn trapt af met de vraag wie er van plan is om te gaan stemmen. Van de twaalf deelnemers gaan veel handen omhoog, maar niet allemaal. Er volgt een open gesprek over de keuze om wel of niet te gaan stemmen. Over het verlies van vertrouwen in de gemeente, maar ook over de vrijheid én het belang om je stem te kunnen laten horen. Een aantal deelnemers geeft aan dat ze familie vragen op wie ze moeten stemmen. Andere deelnemers zijn blij met de tip om de online kieswijzer in te vullen. Martijn beantwoordt de (kritische) vragen uit de groep. En heeft ook zelf een vraag: wat vinden júllie belangrijk voor Gouda? Om die vraag te beantwoorden deelt hij een aantal stellingen met de groep over onze stad. Deelnemers doen fanatiek mee; er ontstaan discussies en er wordt druk geoefend met het geven van een mening en onderbouwen daarvan. Een stelling was bijvoorbeeld: ‘Wie meehelpt de stad schoon te houden, hoeft minder belasting te betalen’. Of: ‘Het is belangrijk dat alle kinderen leren zwemmen, daarom komen er weer gratis zwemlessen onderschooltijd’. Deelnemers merken dat de punten uit de gemeenteraadsverkiezingen gevolgen hebben voor hun eigen dagelijks leven. Ze herkenden de thema’s. En hebben er een mening over. Dus als Martijn aan het eind van zijn bezoek opnieuw vraagt wie er gaat stemmen, gaan alle vingers omhoog.