Politici bij taalactiviteiten - deel 3

Gepubliceerd op: 21 maart 2022 09:51

In de weken voorafgaand aan de verkiezingen vragen Stichting Lezen en Schrijven en het Taalhuis Gouda zich af of de gemeenteraadsverkiezingen niet voorbij gaan mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. En beseffen politici dit zelf? Ze nodigden politici uit om naar deze mensen toe te gaan en lieten hen met elkaar in gesprek gaan.

Aandacht voor het taalvaardiger maken van Gouwenaren is belangrijk, vertelt Sandy van Echtelt van het Taalhuis: “Goed kunnen lezen en schrijven én je weg op het internet kunnen vinden, zorgen ervoor dat je je zelfredzaam voelt. Je kunt beter je weg vinden op het gebied van gezondheid, werk, financiën en, niet onbelangrijk, het zorgt ervoor dat je makkelijker contact met andere mensen maakt."

The Melting Shop

Bij The Melting Shop weten ze dit maar al te goed. Iedere week komt de taalgroep bij elkaar. Het verbeteren van hun taalvaardigheid is ondersteunend aan wat er eigenlijk gebeurt bij deze sociale coöperatie, namelijk het laten zien en ontwikkelen van hun talenten. Noorzia is ontwerpster en naait de ingewikkeldste kleding. Ze zoekt Shirin is kunstenares (schilderen en keramiek) geeft sinds kort ook les hierin. Martha is administratief medewerkster. Marian is een kei in koken en gezelligheid creeren. Make-up artist Josef heeft zijn plek gevonden in Gouda. In plaats van met woorden te vertellen wat wonen in Gouda voor hem betekent, vertelt hij zijn verhaal met een prachtig moodboard. “Kunst is voeding voor de ziel.”Alle talenten ervaren Gouda als een rustige, veilige stad vol aardige mensen. Iedereen is welkom hier. Wat je achtergrond ook is, het is hier voor iedereen gezellig. Het leven is goed in Gouda, al missen mensen hun familie wel. Vooral in de beginperiode dat zij in Nederland kwamen. Ze geven aan dat de taalbarrière ervoor zorgde dat ze nog weinig contact hadden en zich nog niet zo thuis voelden. Dit veranderde toen zij beter Nederlands spraken en plekken als The Melting Shop vonden. 

Tips

Is Gouda de perfecte woonplek of zijn er nog tips voor de gemeente? Op een ‘Kaartje voor Maartje’ schrijven de talenten hun tips: meer plekken voor de jeugd, meer parttime banen om zorg en werk te kunnen combineren, grofvuil in de straten aanpakken, leg de focus op wat mensen goed kunnen en laat volwassenen hier vaardigheidsbewijzen voor halen, zoals ook in het praktijkonderwijs voor jongeren gebeurt. Maartje luistert vol aandacht, vraagt door en is vastberaden vervolg aan het gesprek met de talenten geven. Ze haakt dan aan bij het ondernemerscafé. Daar werken de talenten met talentcoach Jelmer aan hun zelfvertrouwen: geloven dat hun kracht groter is dan hun angst. Talenten inzetten voor een nieuwe onderneming. En zo kan iedereen meedoen!