Resultaten onderzoek BiebPanel

Gepubliceerd op: 22 april 2021 10:05

BiebPanel is een onderzoek onder bibliothekenleden. De resultaten van het onderzoek onder leden van de Bibliotheek Gouda van 16 jaar en ouder zijn nu bekend. Duidelijk is dat er grote waardering voor ons is; dat horen we natuurlijk graag!

Samenvatting resultaten

Onze leden waarderen onze vestiging (met name de Chocoladefabriek) om de ruime, gezellige en fijne plek, de collectie, horeca en medewerkers. Het lenen van boeken is de belangrijkste bezoekreden, maar ook de verblijfsfunctie is belangrijk. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het lezen van tijdschriften en kranten. 

Onze leden zijn zeer tevreden over hun abonnement bij de bibliotheek. De prijs, de uitleentermijn en de inleverattentie worden genoemd als positieve punten.

De meeste leden geven aan tevreden te zijn over de collectie van de bibliotheek. Hierbij worden vooral het ruime, gevarieerde aanbod en de beschikbaarheid van de boeken genoemd. Een deel van onze leden geeft aan iets te missen in de collectie, dit gaat dan met name om specifieke genres.

Op het vlak van bekendheid van onze diensten en activiteiten scoort de Bibliotheek Gouda goed. Als reden om niet deel te nemen aan activiteiten worden voornamelijk tijdgebrek en desinteresse genoemd. De (on)bekendheid van het aanbod speelt een minder grote rol. Qua diensten zijn het reserveren, verlengen, inleverattentie en de werkplekken bekend en gewaardeerd. De luisterboeken en de boekendienst aan huis zijn juist minder bekend. De nieuwbrief, website en de bibliotheek zelf zijn de belangrijkste plaatsten waar men informatie vandaan haalt.

Aanbevelingen

De huidige abonnementsvormen voldoen aan de wensen van onze leden. Mocht de bibliotheek overwegen nieuwe abonnementsvormen te introduceren, dan is de aanbeveling om na te denken over een familieabonnement. In dat verband is het ook goed om te wijzen op de vier kinderbibliotheken en twee uitleenpunten in Gouda. Verder is het advies om meer aandacht te besteden aan www.onlinebibliotheek.nl; op deze landelijke website staan luisterboeken en e-books waarvan leden van de Bibliotheek Gouda gratis gebruik kunnen maken. 

Tips zijn welkom

Heb je tips voor ons? Die zijn natuurlijk zeer welkom! Geef ze door aan Miranda van Elswijk via m.vanelswijk@bibliotheekgouda.nl