Boekenweek van Jongeren

13 september 2024 t/m 22 september 2024 | Chocoladefabriek

Van 13 tot en met 22 september 2024 is de Boekenweek van Jongeren.

Deze campagne is voor jongeren van 15 tot 18 jaar en bestaat uit een aantal onderdelen.

3PAK-geschenk

Tijdens de Boekenweek van Jongeren krijgen jongeren het 3PAK-boekje cadeau van docenten Nederlands, bibliotheken en boekhandels. Dit jaar bevat de bundel bijdragen van auteurs Astrid Boonstoppel, Michel van Egmond en Sholeh Rezazadeh.

Beste Boek voor jongeren

De prijs voor het Beste Boek voor Jongeren wordt ieder jaar uitgereikt om de aandacht te vestigen op goede en leuke boeken, geschikt voor jongeren van 15 t/m 18 jaar. De prijs bekroont boeken van hoge kwaliteit die aansluiten bij de belevingswereld van jongeren en die zo het leesplezier aanwakkeren. De genomineerden worden in mei bekendgemaakt.

Ga naar Boekenweekvanjongeren.nl