Antonius MAVO XL en bibliotheek Gouda gaan samenwerken

Gepubliceerd op: 6 mei 2024 12:49

Foto van de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst tussen Antonius MAVO XL en de bibliotheek Gouda

Op de Antonius MAVO XL wordt veel gedaan aan leesbevordering. Zo starten de lessen Nederlands met 20 minuten lezen en liggen er veel boeken op school. Om hier meer structuur in aan te brengen, kiest de school voor de 'Bibliotheek op school'. Op maandag 6 mei werd de samenwerkingsovereenkomst hiervoor ondertekend door locatieleider Ruud Paalvast en Erna Staal, directeur van de bibliotheek Gouda.

Leesvaardigheid

Een goede leesvaardigheid is voor sommige jongeren niet vanzelfsprekend. Zij vinden lezen moeilijk en vaak niet leuk. Ze lezen weliswaar volop korte tekstjes – berichten op hun smartphone of samenvattende stukjes in schoolboeken – maar besteden minder tijd aan 'diep lezen': het geconcentreerd lezen van langere teksten of boeken. Mede hierdoor gaat hun leesvaardigheid achteruit. Dat heeft gevolgen voor hun functioneren op school en in de samenleving.

Bibliotheek op school

De Bibliotheek op school is een landelijke aanpak waarbij scholen en bibliotheken structureel samenwerken aan het leesplezier van leerlingen, zodat zij op school en thuis meer gaan lezen. Onderdelen van deze aanpak zijn een actuele en gevarieerde collectie boeken op school, een leesplan en een betrokken leesconsulent van de bibliotheek. De leesconsulent denkt mee in het opstellen van het leesplan, stelt samen met de leerlingen en docenten een collectie boeken samen die bij de school past en brengt expertise op het gebied van leesplezier de school in.

Minimondeling

Simone Koster is taalcoördinator op de Antonius MAVO XL en geeft onder andere Nederlands. "We hebben lessen van 80 minuten. De eerste 20 daarvan lezen de leerlingen. En ikzelf natuurlijk ook, want ik wil het goede voorbeeld geven en ik wil weten waar de leerlingen het over hebben als ze vertellen over hun boeken. Dat vertellen hoort er ook bij; het is een soort minimondeling waarin de leerlingen iets delen over bijvoorbeeld de personages. Bijkomend voordeel is dat ze nieuwsgierig worden naar de boeken die hun klasgenoten lezen." 

In de loop van 2024 wordt de bibliotheek op de Antonius MAVO XL ingericht. Vooruitlopend daarop houdt Robin Geerts, leesconsulent bij de bibliotheek Gouda, leesgesprekken met de leerlingen om te kijken waar behoefte aan is als het gaat om leesbevordering. Een van de opties is bijvoorbeeld om een boek tegelijkertijd in papieren vorm en als luisterboek aan te bieden, zodat leerlingen (al dan niet met dyslexie) mee kunnen lezen met de gesproken tekst.

Wil je meer weten over deze aanpak? Neem dan contact op met Robin via r.geerts@bibliotheekgouda.nl