Gouda als hét voorbeeld van een geletterde, inclusieve en florerende gemeenschap

Gepubliceerd op: 6 september 2021 19:06

Op 6 september werd in de Chocoladefabriek de officiële aftrap gegeven voor het nieuwe Taalakkoord Gouda 2021-2024 én is het fysieke Taalhuis geopend in aanwezigheid van de wethouders Thierry van Vugt en Corine Dijkstra. De bibliotheek Gouda heeft in de Chocoladefabriek een Taalhuis ingericht. Hier kan iedereen terecht voor informatie over taallessen, cursussen, taalcafés, themabijeenkomsten, leeskringen en cursussen over het leren werken met computers en internet.

De afgelopen jaren hebben al honderden mensen  gebruikgemaakt van dit aanbod. Effectmeting heeft aangetoond dat dat niet alleen positieve gevolgen had voor de cursisten zelf, maar ook voor hun (familie)omgeving.

Kijken naar de behoefte

Maar er moet meer gebeuren. Nog steeds heeft 18% van de Nederlandse bevolking moeite met  lezen, schrijven en/of rekenen en meestal gaat dat gepaard met weinig tot geen digitale  vaardigheden (omgaan met de computer en online communicatie). Dat zijn ongeveer 2,5 miljoen  laaggeletterde mensen. Ook in Gouda is laaggeletterdheid een groot maatschappelijk probleem.  Wethouder Thierry van Vugt: “Het bestrijden van laaggeletterdheid heeft een hoge prioriteit binnen  de gemeente Gouda. En daarom is dit Taalakkoord zo belangrijk. Want we spreken vandaag af dat we  kijken naar de behoefte van de cliënten. En dat we de mensen verwijzen naar de plek waar hun  specifieke kennis het beste kan worden bijgespijkerd.”

Belangrijkste maatschappelijke probleem van deze tijd

Erna Staal, directeur van de bibliotheek Gouda: “Laaggeletterdheid is het belangrijkste  maatschappelijke probleem van deze tijd. Investeren in de aanpak van dit probleem levert op termijn  geld op, investeren rendéért. Maar behalve dat het een economische component heeft, lijkt het mij  ook en vooral belangrijk dat mensen er zelfstandiger, creatiever, en gelukkiger van worden. Laten we  Gouda tot hét Nederlandse voorbeeld maken van een geletterde, inclusieve en florerende  gemeenschap. Ik ben ervan overtuigd dat het kan.”

Taalhuis

Heb je vragen over het Taalhuis? Neem dan contact met ons op via 06-51829363 of taalhuis@bibliotheekgouda.nl.